Urmila - Mastergrad (MSc) i ernæring

I mit arbejde kombinerer jeg min faktuelle viden med kroppens egen 
viden.

Jeg behandler både fysiske og psykiske lidelser med forskellige indfaldsvinkler alt efter, hvad jeg vurderer virker bedst på 
den enkelte.Jeg lægger stor vægt på, at vi skal lære vores krop og dens signaler at kende for at kunne mærke, hvordan vi bedst når frem til vores optimale selv.