Tavshedpligt og etik

Tavshedspligt og etik


Som behandler har jeg tavshedspligt, og alle oplysninger, jeg modtager, behandles fortroligt.


Jeg er Registreret Alternativ Behandler (RAB), hvilket er en beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, der lever op til lovgivningens krav om blandt andet uddannelse, etik og god klinisk praksis. RAB administreres af Sammenslutningen af Alternative Behandlere (DAKOBE) på vegne af Sundhedsstyrelsen.


Uddrag fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside vedrørende RAB-ordningen:

“Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.”


Derudover er jeg medlem af DAKOBE - Sammenslutningen af Alternative Behandlere - en landsdækkende faglig forening for alternative behandlere.


DAKOBE er den eneste tværfaglige forening for alternative behandlere, der er registreringsansvarlig i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 og bekendtgørelse BEK nr. 978 af 1. oktober 2012, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at jeg som medlem af DAKOBE, kan have flere registreringsberettigede behandlingsformer, som alle hermed er fuldt forsikrede.


Som medlem af DAKOBE, er jeg forpligtet til at følge sammenslutningens etiske regelsæt.

Du kan læse reglerne her